Kasih dan Kebenaran

Renungan Rabu 18 Januari 2022 Bacaan: Ibr. 7:1-3,15-17; Mzm. 110:1,2,3,4; Mrk. 3:1-6. Kemudian kata-Nya kepada mereka: “Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?” Tetapi mereka itu diam saja. (Markus 3:4) Bacaan Injil hari ini menceriterakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat di dalam rumah […]

×