Mengenal Bapa Melalui Yesus

Renungan Sabtu 18 Mei 2019

Bacaan: Kis. 13:44-52Mzm. 98:1,2-3ab,3cd-4Yoh. 14:7-14

Kata Yesus kepadanya: “Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. (Yoh. 14:9)

Banyak umat beriman ingin melihat Bapa, seperti kerinduan Filipus. Kerinduan itu terpenuhi dengan mengenal Yesus, dengan mendalami ajaran-Nya dan mengetahui pekerjaan-pekerjaan-Nya. Langkah demi langkah, Yesus mengajar para rasul-Nya mengenai diri-Nya dan perkara-perkara Allah. Ia bukan saja Mesias, putra Daud, melainkan Ia juga adalah gambaran Allah yang sempurna.

Begitu sempurna keserupaan-Nya dengan Bapa, dalam pikiran-Nya, kata-kata yang diucapkan-Nya dan dalam segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sehingga bertemu Yesus sama artinya dengan bertemu dengan Bapa sendiri.

Yesus menunjukkan Bapa kepada kita melalui pekerjaan-pekerjaan-Nya, pewartaan kabar sukacita serta karya-karya belas kasih seperti penyembuhan, pengusiran setan, penggandaan roti, dll.

Pengenalan dan kepercayaan kepada Yesus juga menyemangati Rasul Paulus dan Barnabas untuk berkeliling memberitakan Yesus. Pewartaan mereka pun banyak membuahkan hasil, yaitu pertobatan banyak orang.

Apa sumber kekuatan kedua rasul tersebut? Jawabannya adalah:

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. (Yoh. 14:12)

Rasul Paulus dan Barnabas percaya kepada Yesus dan mereka menjadi saksi Yesus sampai mati sebagai martir.

Kita pun diajak untuk menjadi rasul-rasul-Nya pada masa kini. Membawa kasih Bapa pada sesama melalui kata dan perbuatan seperti yang diteladankan Yesus. Agar melalui pewartaan kita banyak orang percaya dan merasakan sukacita dan damai, sehingga Allah dimuliakan.

Doa: Tuhan Yesus berkaryalah senantiasa dalam diriku agar aku mampu memuliakan Bapa dan membawa sukacita dan damai kepada semua orang. Amin. (MLEN)