Ku Mau Taat

Hasil gambar untuk obedience

Renungan Rabu 20 Desember 2017

Bacaan: Yes. 7:10-14; Mzm. 24:1-2,3-4ab,5-6; Luk. 1:26-38

KU MAU TAAT

Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia. (Luk 1:38)

Bacaan tersebut mengingatkan saya akan peristiwa dalam hidup ketika teman saya mengajak untuk bergabung dalam Komunitas Sentra Evangelisasi Pribadi (SEP). Ketika itu saya tidak seperti Bunda Maria yang dengan taat menjawab, “Aku ini hamba Tuhan”. Banyak dalih yang saya buat, tetapi sepertinya Roh Kudus terus bekerja hingga suatu hari saya sungguh-sungguh ada dalam komunitas SEP. Di saat saya telah menyelesaikan klas OIKOS, datang lagi panggilan Tuhan melalui teman saya yang kemudian menjadi pembimbing rohani saya, agar saya mengikuti kursus pengajar SEP. Saya kembali berdalih, bagaimana mungkin dengan kerohanian saya yang masih seperti ini, saya harus jadi pengajar. Tetapi pembimbing rohani saya terus menyemangati. Puji Tuhan, saya terpilih menjadi pengajar.

Sekarang bila saya merenungkan kembali, melalui pertobatan saya, saya boleh membawa keluarga saya, adik-adik saya yang telah meninggalkan gereja mau kembali ke gereja, mama yang menganut kepercayaan lain, boleh menerima Kristus dan dibaptis.

Doa: Bunda Maria doakanlah saya, anakmu supaya saya mempunyai hati dan iman yang taat sepertimu. Amin. (HFS)