Anugerah Terbaik

Hasil gambar untuk Luke 11:13

Renungan Kamis 12 Oktober 2017

Bacaan : Mal. 3:13-4:2aMzm. 1:1-2,3,4,6Luk. 11:5-13

ANUGERAH TERBAIK

“Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya.” (Luk 11:13)

Allah Bapa kita adalah Bapa yang sangat menghargai anugerah kehendak bebas yang sudah diberikan kepada kita. Dengan kehendak bebas yang telah dianugerahkan kepada kita, Bapa menginginkan kita agar selalu datang kepada-Nya dengan segala kerendahan hati. Maka Bapa yang berjanji, pasti mengabulkan permohonan kita, bahkan Dia berikan yang baik seturut kehendak-Nya kepada kita (bdk. Mat 7:11b).

Pemberian yang baik dari Bapa ini, tidak lain adalah diri-Nya sendiri dalam rupa Roh Kudus. Inilah anugerah Bapa yang pasti diberikan kepada kita, diri-Nyalah jaminan dan jawaban setiap harapan dan seruan anak-anak-Nya. Lebih dari sekedar jawaban doa, Tuhan memelihara dengan sempurna seperti seorang ibu, yang tidak hanya memberi sepiring nasi putih saja ketika sang anak minta makan, melainkan akan memberi lengkap dengan lauk pauk yang bergizi bahkan lengkap dengan minuman dan buah-buahan.

Demikian Bapa memberi diri-Nya bagi kita untuk menjadi jalan keluar dan jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi agar kita menemukan kebenaran dalam-Nya dan akhirnya mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan.

Maka pemberian Bapa atas permohonan kita bukan cuma sekedar baik, melainkan dia adalah anugerah terbaik dari segala sesuatu yang ada di dunia ini.

Marilah kita selalu bersyukur di dalam setiap doa kita, di mana Tuhan selalu mendengarkan doa kita dan memberi jawaban yang terbaik bagi kita. Terpujilah nama Tuhan.

Selamat hari Kamis, selamat berkarya bersama Roh Kudus. Berkat Tuhan melimpah. (JTI)