Talk Less Do More

Renungan Kamis 10 Maret 2016

Bacaan: Kel. 32:7-14; Mzm. 106:19-20,21-22,23; Yoh. 5:31-47

Yoh 5:36 Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku.

Injil hari ini mengingatkan kita bahwa menjadi contoh dalam tindakan mempunyai pesan yang lebih kuat daripada kata-kata. Kata-kata bisa saja menipu tetapi tindakan tidak akan pernah menipu. Sehingga Yesus sendiri menegaskan di dalam Mat 7:21: Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.

Saat ini di mana lebih banyak orang yang lebih pandai bicara dari pada bertindak, maka sebagai murid-murid Kristus kita ditantang untuk lebih banyak bertindak daripada berbicara sehingga kasih Kristus boleh semakin dirasakan setiap orang. Tuhan Yesus memberkati.

MHP