Roh Kudus di Hidupku

Renungan Senin 27 Januari 2020 Bacaan: 2Sam. 5:1-7,10; Mzm. 89:20,21-22,25-26; Mrk. 3:22-30 Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan: “Bagaimana Iblis dapat mengusir Iblis? (Markus 3:23) Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini membahas tentang Yesus yang dituduh mengusir setan dengan memakai kuasa Beelzebul. Perbuatan baik Yesus diputarbalikkan tetapi Yesus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Seringkali perbuatan baik kita juga tidak dapat diterima oleh orang lain…

Panggilan Kepada Pertobatan

Renungan Minggu 26 Januari 2020, Hari Minggu Biasa III Bacaan: Yes. 8:23b – 9:3; Mzm. 27:1,4,13-14; 1Kor. 1:10-13,17; Mat. 4:12-23 atau Mat. 4:12-17 PANGGILAN KEPADA PERTOBATAN (Sumber : Refleksi persiapan kelahiran Charis; Pantekosta 2019, oleh Pater Raniero Cantalamessa, OFM Cap) “Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!” (Mrk. 1:15) Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: “Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!” (Mat. 4:17) Sebelum zaman Yesus, pertobatan selalu berarti ‘berbalik’ (kata…

Pilihan

Renungan Sabtu 25 Januari 2020, Pesta Bertobatnya Santo Paulus Bacaan: Kis. 22:3-16 atau Kis. 9:1-22; Mzm. 117:1,2; Mrk. 16:15-18 Tetapi firman Tuhan kepadanya: “Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku.” (Kisah 9:15-16) Hidup adalah pilihan. Mulai dari kita bangun tidur, kita sudah dihadapkan…

Bukan Pilihanku

Renungan Jumat 24 Januari 2020, Peringatan Wajib Santo Fransiscus Dari Sales Bacaan: 1Sam. 24:3-21; Mzm. 57:2,3-4,6,11; Mrk. 3:13-19 Setiap orang memiliki jalan panggilan yang unik. Seperti Saul atau Daud, mereka memiliki kisah perjalanan dalam panggilan mereka. Dalam Injil hari ini Yesus memilih 12 orang yang dikehendaki-Nya untuk menyertai Dia. 12 orang itu diutus mewartakan Injil dan diberinya kuasa mengusir setan. Dalam hal ini Yesus melengkapi mereka dengan kuasa untuk mewartakan Injil. Kita…

Jangan Mencari Pujian

Renungan Kamis 23 Januari 2020 Bacaan: 1Sam. 18:6-9; 19:1-7; Mzm. 56:2-3,9-10a,10bc-11,12-13; Mrk. 3:7-12 Kemudian Yesus dengan murid-murid-Nya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikuti-Nya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepada-Nya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukan-Nya. (Markus 3:7-8) Yesus dalam pelayanan-Nya bersama para murid selalu menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk mengikuti-Nya, tetapi…

Berbuat Baiklah

Renungan Rabu 22 Januari 2020 Bacaan: 1Sam. 17:32-33,37,40-51; Mzm. 144:1,2,9-10; Mrk. 3:1-6 Kemudian kata-Nya kepada mereka: “Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?” Tetapi mereka itu diam saja. (Markus 3:4) Shalom saudara terkasih. Ketika Yesus bertanya kepada orang Farisi apa yang diperbolehkan pada hari sabat berbuat baik atau berbuat jahat dan mereka hanya diam, bukan berarti mereka tidak bisa menjawab tapi mereka…

Jujur

Renungan Selasa 21 Januari 2020 Bacaan: 1Sam. 16:1-13; Mzm. 89:20,21-22,27-28; Mrk. 2:23-28 Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya: “Sungguh, di hadapan TUHAN sekarang berdiri yang diurapi-Nya.” Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: “Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat…

Tidak Perlu Berpuasa

Renungan Senin 20 Januari 2020 Bacaan: 1Sam. 15:16-23; Mzm. 50:8-9,16bc-17,21,23; Mrk. 2:18-22 Shalom para sahabat Kristus. Tidak terasa bulan pertama di tahun 2020 ini sudah menginjak angka kedua puluh, artinya tidak lama lagi kesan tahun baru yang biasa melekat di bulan Januari akan mulai pudar. Sahabat, sesuatu yang baru tentu sangat menyenangkan, seperti yang saya alami ketika memiliki satu unit mobil baru. Setiap hari rasanya ingin dicuci terus. Kalau parkir…

Menghadirkan Kemuliaan

Renungan Minggu 19 Januari 2020, Hari Minggu Biasa, Hari Kedua Pekan Doa Sedunia Bacaan: Yes. 49:3,5-6; Mzm. 40:2,4ab,7-8a,8b-9,10; 1Kor. 1:1-3; Yoh. 1:29-34 Bacaan Liturgi 19 Jan 2020 Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel. (Yohanes 1:31) Bagaimana kita mengenali sesuatu itu baik? Yohanes mengenali Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dengan mengingat tanda-tanda yang pernah diberitahukan…

Menghakimi

Renungan Sabtu 18 Januari 2020 Bacaan: 1Sam. 9:1-4,17-19; 10:1a; Mzm. 21:2-3,4-5,6-7; Mrk. 2:13-17 Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat, bahwa Ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid-Nya: “Mengapa Ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?” (Markus 2:16) Dalam media sosial, para warganet sangat mudah menyampaikan pendapat, masukan, kritikan maupun hujatan bahkan informasi hoaks yang menjurus mengadu domba. Kata-kata maupun kalimat…